Två kvinnor och en man jobbar framför en dator.

ARBETA & UTVECKLA


På Gotland är det alltid hög energi och mycket på gång. Företagandet på ön präglas av kreativitet, närhet och samverkan mellan människor och företag. Livskraften och livskvaliteten som lockar många att flytta hit speglas också i vårt företagsklimat.

Alla behövs på Gotland

I projektet Alla behövs på Gotland matchas företags behov med unga individers kompetens och vilja. Genom att rätt person hamnar på rätt plats stärks relationer mellan unga, företag och det offentliga.

Den perfekta matchningen
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan