Klimatklivet-stöd till klimatinvesteringar

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Aktivitetsbild
Gotland ställer om
Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Kanske kan ett investeringsstöd från Klimatklivet vara ett sätt för att kunna utföra åtgärden.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än ”Begränsad klimatpåverkan” påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Läs mer och ansök på Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

logotyp

Aktiviteten arrangeras av