Edvin är nyutexaminerad sjuksköterska med basårstjänst


Edvin Sjöberg började studera till sjuksköterska vid Uppsala Universitet Campus Gotland 2019, och tog sin kandidatexamen i januari i år efter tre års studier.

Edvin valde att skola om sig efter att i över tio år jobbat som designer, med en examen inom industriell design och konstruktion i bagaget. Efter flera år som egen företagare inom området kände han att hans yrke inte längre gav honom den tillfredsställelse han tidigare känt. Edvin beskriver det som att han inte kände att han gjorde något viktigt, och började fundera på hur han skulle kunna göra skillnad, och göra gott.

Som sjuksköterska har du ett väldigt konkret uppdrag och det känns viktigt på riktigt.

 

Det var viktigt för Edvin att hitta en utbildning här på ön. Han är född och uppvuxen här, men har bott i Göteborg för studier och jobb. 2008 flyttade han tillbaka till Gotland, och trivs väldigt bra. Här har han familj och inte minst sin dotter som bor hos honom på halvtid. Sjuksköterskeutbildningen på Campus Gotland innebär att man läser mot Uppsala Universitet – ett av landets främsta lärosäten och en viktig kvalitetsstämpel.

Edvin berättar att stor del av utbildningen sker genom salsundervisning på distans med föreläsare i Uppsala. Utbildningen innehåller mycket praktik som i de allra flesta fall är förlagd på olika enheter runt om på hela Gotland. Det gav honom en bra inblick i de olika verksamheterna konstaterar Edvin. Eftersom han efter examen ännu inte hade specialiserat sig inom en viss inriktning sökte han en så kallad basårstjänst på Visby lasarett. Det innebär att han delar arbetet mellan kirurgavdelningen och allmänmedicinska avdelningen. Dessutom innebär 10% av hans arbetstid att han är med och ser och lär på andra avdelningar.

Även om det bara gått ca tre månader sedan han började sin tjänst inser han verkligen värdet i att se bredden inom verksamheten. Han menar att han får en stor förståelse för de respektive avdelningarnas arbete såväl som för patientens upplevelser på de olika avdelningarna vilket han tror att han kommer ha stor nytta av även i framtiden.

När Edvin jämför sitt arbete nu med vad han gjorde tidigare konstaterar han att det inte finns något mellanting – du gör ett bra jobb eller ett dåligt jobb. Gör du det bra blir patienten bättre. Du gör skillnad! Det är för Edvin otroligt tillfredsställande och han konstaterar att oavsett hur trött i fötterna han må vara efter en arbetsdag så känner han alltid att han gjort konkret nytta. Det är en känsla han inte upplevt på samma sätt tidigare i sitt yrkesliv.

Att vara ny på jobbet beskriver Edvin som nervöst, inte minst den första tiden. Eftersom han arbetar med människor var han väldigt rädd för att göra fel. Han kände dock direkt att han hade ett bra team av kollegor runt omkring sig och vågade fråga om allt. Tack vare en ordentlig introduktion kände han sig snabbt tryggare och bekväm med att jobba mer och mer självständigt. Edvin berättar att han trivs väldigt bra med den patientkontakt som hans arbete innebär. Han ser alltid till hela människan och inte bara sjukdomen. Det som tar mest tid att lära sig menar Edvin är lokala rutiner kring inskrivningar, överlämningar, var saker finns osv. Det är mycket information som ska hanteras varje dag vilket är både lärorikt och lite läskigt. Man vill ju inte glömma något viktigt menar han.

Det är omöjligt att kunna allting själv. Jag frågar hellre en gång för mycket – den samlade kunskapen finns ju runt omkring mig hela tiden.

 

Att vara sjuksköterska på Gotland innebär många möjligheter. Det är en liten region som behöver kunna erbjuda en väldig bredd när det kommer till vård. Här finns många specialister vilket gör att sjukhuset har en otroligt bred kompetens. För den som vill jobba med något väldigt specifikt kan det såklart innebära att man måste lämna ön, men för oss andra är det bara positivt konstaterar Edvin. Han berättar också att många söker sig hit, både för praktik och efter sin examen – just för att man här får ta del av så mycket och får en bred bas att stå på vilket gör att man utvecklas i sin roll.

En annan fördel som Edvin lyfter fram är den flexibilitet som erbjuds. Varannan vecka bor han tillsammans med sin 9-åriga dotter, och då har han inte möjlighet att till exempel jobba kvällar och helger. Det har dock aldrig varit ett problem, utan Edvin menar att cheferna alltid tagit hänsyn till dessa aspekter när de har planerat schemat. Att byta karriär mitt i livet när man har barn innebär dock vissa utmaningar. Under studietiden behövde Edvin lägga all fokus på pluggandet när dottern var på förskolan, för att kunna hämta, laga mat, skjutsa till aktiviteter och ha tid att umgås. Ofta åkte studielitteraturen fram igen efter att dottern hade somnat. Edvin kände dock att han hade nytta av att han var lite äldre och har bred erfarenhet i bagaget. Han såg på studierna som ett jobb och såg till att balansera sin egen tid.

Att sitta uppe och plugga hela natten inför en tenta funkar inte när man har familj. Jag behövde ha både balans och disciplin för att få ihop livspusslet.

 

Edvin beskriver att han kände sig lite orolig även inför praktikperioderna, men att det alltid har gått att lösa när han pratat med handledarna och förklarat läget. Han menar att det finns en stor förståelse för familjeliv och tiden utanför arbetet – kanske är det en fördel här på ön där det är många mindre arbetsplatser som har lättare att vara tillmötesgående och flexibla avslutar Edvin.

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan