Anna ansvarar för hela Gotlands IT-system


På Region Gotlands Digitaliseringsavdelning är man en viktig del av ett större sammanhang.

Region Gotlands Digitaliseringsavdelning har fyra enheter: digital utveckling, IT-stöd, IT Servicedesk och IT Infrastruktur. Totalt är de 65 personer inom dessa enheter.  Anna Thulin är chef över IT-infrastruktur där de är 16 anställda. Tillsammans på Digitaliseringsavdelningen driftar de Region Gotlands samtliga system som bland annat omfattar nätverken och systemen på öns kommunala skolor, bibliotek, äldreomsorg, vårdcentraler, räddningstjänst och sjukhus. Anna konstaterar att det är ett otroligt stort och viktigt ansvar som kändes överväldigande i början.

Anna Thulin, chef över IT-infrastruktur, Region Gotland, Digitaliseringsavdelningen
Foto: Joel Nilsson

 

Allt bara måste fungera, annars drabbas elever, patienter och många andra.

 

Anna har jobbat länge inom IT. Redan när hon var 19 år började hon som IT-support på högskolan. Hon hade egentligen planer på att bli åklagare, men behövde ett break från studierna och tog detta jobb. Sedan dess har hon inte lämnat branschen, utan hela tiden hittat nya vägar för att utvecklas inom sitt yrke. Hon kände tidigt att hon vill jobba med service och ledarskap, och det dröjde inte länge innan hon fick sin första teamledarroll. Det var på Svenska Spel, en av de stora IT-aktörerna här på ön. Anna sökte tjänsten hon har idag för att hon ville ha en ny utmaning, och hon visste vad hon gav sig in på. Hon är stolt över att hon fick rollen och inser verkligen vikten av det hon gör. Det är också något hon hela tiden förmedlar till sina medarbetare. De måste tycka om att ha det ansvaret för att det ska fungera konstaterar hon. Däremot behöver man bryta ner ansvaret för att det ska bli hanterbart.

 

Inom Digitaliseringsavdelningen ryms bland annat systemtekniker, IT-tekniker, systemutvecklare och verksamhetsutvecklare. Att hitta rätt kompetens är en utmaning, och vid ett par tillfällen har Anna fått dra tillbaka sina rekryteringar då ingen av de sökande haft rätt kvalifikationer. Anna förklarar att mycket har hänt inom branschen under åren. Förr handlade en systemteknikers roll om att skruva i servrar – idag är man den viktig del av ett större sammanhang och rollen kräver såväl teknisk kompetens som öppenhet, nyfikenhet och flexibilitet. Anna menar att hennes anställda idag ofta måste parera och kunna prata med verksamheten, för att förstå och hantera deras behov, se till helheten och hur allt hänger ihop.

 

Det är idag lika viktigt med den sociala kompetensen som den tekniska.

 

Att arbeta inom IT med Region Gotland som arbetsgivare beskriver Anna som tryggt och trevligt. Många anställda stannar länge vilket hon ser som ett gott betyg. Tack vare pandemin finns möjlighet att jobba helt eller delvis remote, och inom de flesta tjänster kan man själv lägga upp sin tid och varifrån man jobbar. Det finns dessutom goda utvecklingsmöjligheter, inte minst i och med att det är en otroligt stor arbetsplats som spänner över många områden.

Anna Thulin, chef över IT-infrastruktur, Region Gotland, Digitaliseringsavdelningen
Foto: Joel Nilsson

 

Det är en häftig organisation med otrolig bredd – ena dagen diskuterar vi ny hemsida och andra dagen pratar vi med sjukvården om deras labb!

 

Anna gillar tempo och utmaningar, och det var det som fick henne att söka den tjänst hon har idag. Hon är ensam kvinna på sin enhet såväl som bland IT-cheferna på avdelningen. Vid rekrytering är det så gott som enbart manliga sökande, förutom till vissa områden såsom utveckling och support. Anna är van att vara ensam kvinna i ledningsgrupper och andra sammanhang och har inga problem med det. Däremot tror hon att exempelvis många IT-chefstjänster skulle kunna locka fler kvinnor då ledarskapserfarenhet i många fall är viktigare än den tekniska kompetensen.

 

Anna har lång erfarenhet från branschen och har byggt upp ett stort nätverk här på Gotland. Utöver det samverkar hon med gymnasieskolor såväl som Uppsala universitet Campus Gotland, vilket hon hoppas ska underlätta rekryteringsarbetet framöver. Att ta in praktikanter är lärorikt både för arbetsgivare och studenter, och då och då leder praktikplatsen till en anställning. Anna undersöker också möjligheterna med ett Trainee-program för att hitta juniora tekniker som får lära sig och utvecklas tillsammans med henne och teamet. På det sättet skapas förutsättningar för att det fylls på underifrån vilket är positivt för både branschen och Gotland.

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan