Almedalsveckan

Forskning och utveckling Visby
Verksamhetsbild omslag
Hållbart
Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och perspektiv får höras. En mötesplats - öppen för alla som vill delta i det demokratiska samtalet. Under åren har Almedalsveckan blivit världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor, inspiration för många.
Almedalsveckans vision
Almedalsveckan – den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för utbyte, dialog och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.

Almedalsveckans grund
Almedalsveckan skapas av alla som bidrar med evenemang och engagemang. Sin grund har Almedalsveckan i de politiska partiernas tal från scenen i Almedalen. Detta är en tradition som hållit i sig under alla år och har bidragit till en stor politiskt närvaro. Det är gotländska företrädare för de partier som under mandatperioden är representerade i Sveriges Riksdag som står bakom Almedalsveckan som arrangemang. Utöver de åtta riksdagspartierna finns ett antal andra partier med och det är partiernas medverkan som ger arrangemanget den bredd som är viktig i de politiska diskussionerna.

Traditionen lever starkt och sedan 1991 har samtliga riksdagspartier varit representerade i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till världens största demokratiska mötesplats.

Genom demokrati och öppenhet är Almedalsveckan en förebild och en fantastisk plattform för alla som vill debattera samhällsfrågor.

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang i det officiella programmet under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Almedalsveckans historia
Almedalsveckans startskott var när Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, talade till folket från en mobil scen i utkanten av Almedalen, med havet som en del av kulissen. Annonsen som bjöd in till talet gick under ledorden Kom Fråga Lyss och Trivs. Året var 1968 och uppmaningen lever starkt ännu idag.

Efter 1968 har det genomförts politiska tal i Almedalen under sommaren och för att inte tala om antalet spontana och planerade möten under de mer än 50 år som denna demokratiska mötesplats har funnits.

2020 var ett år som kommer att gå till Almedalsveckans historia, på samma sätt som för hela världen. Ett år när Almedalsveckan inte genomfördes på plats i Visby. Även 2021 blev ett nytt kapitel då Almedalsveckan för första gången genomfördes som ett i huvudsak digitalt arrangemang.
Almedalsveckans påverkan internationellt
Almedalsveckan har varit inspiration till ett stort antal länder som själva har eller planerar att skapa sin egen demokratiska mötesplats. Sedan 2019 finns det ett internationellt nätverk, Democracy Festival Association, som Almedalsveckan är en del av.
logotyp

Du kanske också är intresserad av: