Coompanion Gotland

Företagsutveckling Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Förening
Gotland grow
Gotland ställer om
Hållbart
Är ni på idéstadiet, är ni igång med företaget? Coompanion Gotland är experten på kooperativt företagande som hjälper er analysera marknader, söka finansiering, skapa mervärden genom samverkan. Coompanion kan bli er partner i utvecklingen.
Vi ger råd, information och vägledning när du vill förverkliga en idé. Vi finns med som stöd och bollplank genom hela processen, från idé till löpande verksamhet. Vår rådgivning och information är kostnadsfri tack vare vårt uppdrag från svenska staten.


Vi gör fler till företagare

Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling bland annat genom att delta i utvecklingsgrupper samt att driva projekt som skapar och förbättrar förutsättningar för kooperativt företagande.

Genom vårt företagsfrämjande arbete kommer samhällsnyttiga och sociala företag till liv. Ofta handlar det om företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler – t.ex. nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land, eller människor som av många olika anledningar har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Med den kooperativa affärsmodellen får dessa människor via våra projekt en chans att skapa sin egen arbetsplats. En arbetsplats och ett företag som de själva är delägare i. Det är smart både för individens välmående och samhället.

Kooperativt ägande
Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.
logotyp

Övrig information