Gotlands Försvarsmuseum

Museum Norra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Sveriges enda museum med utställningar för Armé, Flyg och Marin! Här finns utställningar som visar försvarshistoria från forntid till nutid. Pansarfordon artilleripjäser och luftvärnssystem. Fasta och rörliga kustartilleripjäser, militärt sjukhus, stridsflyg (Draken och Viggen) och helikoptrar.
Museet består av två delar (Armé och Flyg &Marin).  Armédelen 300 m söder om Tingstäde kyrka och Flyg & Marindelen ca 2 km söder om Tingstäde. 
 Några nedslag bland alla våra utställningar: Försvarshistoria från forntid – 2000. Ett flertal stridsvagnar och stridsfordon som ingått i krigsorganisationen från andra världskriget och framåt. Vissa går att köra. Artilleripjäser från 1860-talet och framåt och  luftvärnssystem från 30-talet och framåt. Det sovjetiska flygplanet (AN2) som nödlandade utanför Östergarn 1987. Alla kustartilleripjäser som varit i tjänst på Gotland sedan slutet av 1800-talet. Sjöminor, både fjärr- och direktutlösta. Stridsflygplan (Draken och Viggen) och helikoptrar.  Interiör från marint stridssjukhus, mm.  Totalt 5000 kvm utställningsyta! Restaurang som serverar fika och lunch, butik med militärt utbud och lekplats. 
https://gotlandsforsvarsmuseum.se

Gotlands Försvarsmuseum