Gycklargruppen TRiX

Övrigt kultur och nöje
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Säsong
Om TRiX ”Vi vill helt enkelt göra världen lite bättre en bit i taget med gyckel som verktyg.” Genom att blanda cirkusdisipliner, humor, rörelse, musikskapande och berättande vill vi hitta en stark scennärvaro och ett kvalitativt uttryck som kommunicerar till hela människan.

Om TRiX

”Vi vill helt enkelt göra världen lite bättre en bit i taget med gyckel som verktyg.”
Genom att blanda cirkusdisipliner, humor, rörelse, musikskapande och berättande vill vi hitta en stark scennärvaro och ett kvalitativt uttryck som kommunicerar till hela människan.

Vi tar oss an sociala frågor med kultur som verktyg. Med grundlig research och starka samarbetspartners går vi på djupet i de frågor vi väljer att arbeta med. På så vis blir vi ägare av ämnet och kan delta aktivt och med övertygelse i samhällsdebatten.

Vår historia har gett oss en praktisk syn på kreativitet och kultur som skiljer sig från många andra utövare. Vi frångår gärna utövare-betraktare-perspektivet och fokuserar istället på deltagarkultur. Publiken och artisterna skapar tillsammans rummet för det konstnärliga uttrycket. Vi vill med våra föreställningar och pedagogiska projekt sprida livsglädje och aktivt jobba för ett mångkulturellt, hållbart och roligare samhälle.

För mer information om vår verksamhet och allt vi gör, besök vår hemsida: https://gycklarna.com/

Gycklargruppen TRiX

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: