Heidelberg Materials Cement Sverige Slitefabriken

Forskning och utveckling Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Arbetsgivare
Gotland grow
Gotland ställer om
Vid Slitefabriken produceras idag majoriteten av den cement som används i Sverige. Fabriken är en av Gotlands största arbetsgivare. Att fortsätta tillverka cement i Slite gör att vi kan fortsätta utveckla metoder och teknik för att framställa cement i den absoluta framkanten ur miljösynpunkt.
Anläggningen i Slite är en av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker. Här arbetar cirka 230 personer och vi sysselsätter även ett stort antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 430 personer.

Vid fabriken tillverkas olika typer av cement:
  • Anläggningscement för exempelvis brobyggen.
  • Bascement som har ett lägre koldioxidavtryck.
  • Snabbhårdnande cement som bland annat lämpar sig för vintergjutning.
  • Multicem för markstabilisering där vi återanvänder biprodukter från tillverkningen och halverar klimatpåverkan.
Cementen som vi tillverkar är grunden i det moderna samhällsbyggandet, i allt från bostäder till infrastruktur. Varje dygn tillverkas cirka 7 000 ton cement vid Slitefabriken vilket motsvarar en årsvolym på 2,5 miljoner ton. Fabriken levererar även stora mängder elenergi och fjärrvärme från den överskottsvärme som bildas.

Vi månar om klimat, människor och naturvärden och vi lägger stort fokus på att både våra produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.