Region Gotland - Regional utveckling

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Arbetsgivare
Finansiering
Hållbart
Avdelningen ansvarar för arbetet med hållbar regional utveckling i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
Avdelningen ansvarar strategisk planering och ledning av frågor som rör exempelvis infrastruktur, fysisk planering, exploatering kommunikationer, bostadsförsörjning, miljö, energi, internationella relationer, folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, flyktingmottagande, regional kompetensförsörjning, näringslivsfrågor, mat- och livsmedel, regional tillväxt, projektfinansiering samt trygghet, kris och beredskap.

logotyp