Tjuls station järnvägsmuseum

Museum Västra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Kulturarv
Tjuls station är ett litet järnvägsmuseum som visar arbets- och boendemiljön för stationsföreståndaren och hens familj.
 
Tjuls station är ett litet järnvägsmuseum som visar arbets- och boendemiljön för stationsföreståndaren och hens familj. Stationshuset och uthusen byggdes 1898 då järnvägslinjen mellan Klintehamn och Roma anlades och är bevarade i så gott som ursprungligt skick. På stationsområdet finns en bit räls där en godsfinka och en betvagn är uppställda. I godsfinkan finns exempel på vad som transporterades. 

Förutom att hantera ankommande och avgående tåg odlade familjen sin egen mat och hade ko, gris och några höns. Självhushållning med andra ord, 

Hårt arbete säkert men också lugn och tystnad. Här kan du uppleva hur det är att vara nerkopplad och avkopplad. Ingen elektricitet, ingen elektronik. 

I stationshusets väntrum finns bilder på samtliga stationshus på linjen Klintehamn Roma, 

Där finns även lite histora om vad som hände när järnvägen lades ner och hur stationen bevarades tack vare Eskelhemsbon Gunnar Ahlström. Kulturstiftelsen Tjuls station bildades år 2013 och fastigheten är kulturminne sedan september 2021. 

På expeditionen finns biljettskåp och liggare över avgående/ankommande gods. Stationsföreståndarens övriga arbetsredskap; telefon, lykta, flagga etc. 

Boendedelen utgörs av ett rum och kök. En del av möblerna fanns kvar i huset, annat har införskaffats för att skapa en så autentisk miljö som möjligt. Det finns även en tvättstuga, vind och vindsrum. 

I ladugårdsbyggnaden fanns plats för ko, gris och höns. Där finns även tre dass avsedda för resande Qvinnor och Män sam för stationsföreståndaren med familj. 

 

Tjuls station järnvägsmuseum