Vibrationsverket – Rum för rörelse

Barnaktivitet Östra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Året runt
Familjevänligt
Konsert
Kurs
sommarlovsveckan
Konstnärsdriven kulturorganisation baserad i Anga, Gotland – både ensemble och arrangör av scenkonst och workshops, sommartid även scen, mötesplats och residens i ett stort vitt tält intill ett av Gotlands vackraste ängen – en konstnärlig nod i glesbygd där rörelse i ett vidgat perspektiv tar plats.
Lyssnande scenkonst i glesbygd
Vi intresserar oss särskilt för relationer mellan ljud och rörelse, lyssnande, balanserande och formande – för sinnliga rumsliga grundläggande och hållbara processer.

Nu driver Vibrationsverket det treåriga utvecklingsprojektet Rum för rörelse med stöd av Kulturrådet, för att särskilt stärka infrastruktur för dans och ny cirkuskonst och bli mötesplats för tvär- och transdisciplinära konstformer och samtal.

Verksamheten startade 2004 med Cirkusskola och föreställningar barn. Under 20 år har Vibrationsverket/KF Balans i Fokus utvecklat en unik och särskild cirkusinspirerad ljud-, balans- och perceptionskonstform. Den ligger till grund för barn- och familjeföreställningar och som konstnärlig arbetsmetod i utformande och handledning av workshops för barn, familjer, unga och gamla.

Vibrationsverket – rum för rörelse har verksamhetsstöd av Region Gotland och utvecklingsbidrag från Kulturrådet, samverkar med SV Gotland, arrangörsföreningar och fria professionella utövare.

Kontakta oss för bokning av  föreställningar & workshop, och/eller för kompetensutveckling i sinnligt lärande med utgångspunkt i ljud/lyssnande och balans. Lyssna och balansera är grundläggande kunskap, lätt att förlora, rolig att återfinna.

logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: