/ Kristin valde friskolan
Kristin Nilsson, rektor på Innovita friskola på Gotland sitter vid sitt skrivbord Foto: Joel Nilsson

Kristin valde friskolan

Kristin Nilsson är rektor på Innovitaskolan i Visby, en fristående skola som har barn från förskola upp till åk 9.

Publicerad 16 dec 2021
Skriven av Caisa Gyllgårde

Kristin Nilsson har en lång bakgrund som lärare, och visste tidigt att hon skulle gå den vägen. Hon berättar att det är mycket tack vare hennes egna idrottslärare på Romaskolan där hon gick i skolan. Hon valde därför Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och läste sedan till lärare på högskolan i Örebro. Efter några år som lärare på olika orter på fastlandet flyttade hon och hennes man hem till ön igen 2003. Även då var behovet av lärare stort och hon var på många jobbintervjuer. Till slut valde hon att testa en fristående skola.

Nu, 17 år senare, är hon rektor vid samma skola och det går inte att ta miste på hennes engagemang för skolans pedagogik och elevernas bästa. Kristin berättar dock att det inte var en självklar väg för henne att gå. Hon ville ju vara med barnen! Däremot har hon aldrig ångrat sitt beslut, utan konstaterar att hon nu istället får vara med och utveckla skolan som helhet. Hon hoppar gärna in som vikarie ibland, det är tillfällen hon verkligen uppskattar.

Rektor Kristin Nilsson står i ett bibliotek i sin arbetsmiljö
Kristin Nilsson, rektor. Foto: Joel Nilsson

 

Kvalitet står i fokus och Kristin berättar att hon är stolt över det arbete de gör. Intresset för fristående skolor ökar och Kristin tror att, i deras fall beror det på personalens genuina engagemang och att de har jobbat hårt med att synliggöra verksamheten och lärarnas arbete, till exempel genom sociala medier. Men deras främsta ambassadörer är såklart barnen och deras anhöriga. Kristin konstaterar att många som flyttar hit från fastlandet har hört om dem genom kontakter. Synligheten och de positiva orden har också spridit sig till lärare menar Kristin.

 

En av våra lärare valde att flytta till Gotland just för att hon ville jobba hos oss på Innovitaskolan i Visby.

-Kristin Nilsson, rektor på Innovitaskolan Visby

 

Även om personalomsättningen är låg på skolan så anställer de nya lärare då och då. Nu senast klev två nyutexaminerade lärare ombord, och Kristin lyfter fram dynamiken och mixen i personalgruppen som väldigt viktig. Kommer man som nyutexaminerad så får man en mentor det första året, ett bra sätt att ta hand om de nya och ge dem de bästa förutsättningarna från start. Hon berättar också att flera av de vikarier hon tagit in så småningom väljer att börja studera till behöriga lärare.

En bättre väg in i läraryrket kan man väl knappast få konstaterar Kristin, då har de testat på och vet att det är ett yrke som de tycker om och vill utvecklas inom.

Vad är en friskola?
En friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än kommun, region eller stat. Det kan till exempel vara en stiftelse, ett företag, en förening, en privatperson eller ett trossamfund. En friskola verkar inom ramen för Skollagen (2010) och står under Statens Skolinspektions tillsyn. En mer korrekt benämning på friskola är fristående skola eller skola med enskild huvudman.

Friskolor finns på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. Friskolorna måste vara öppna för alla – de får inte välja elever – men vissa urvalsprinciper, som ska vara offentliga och tydligt formulerade, får användas vid fler sökande än platser. Syskonförtur, kötid och geografisk närhet till bostaden, vissa verksamhetsmässiga samband (dvs. från förskola till skola) samt i speciella fall inträdesprov, till exempel till skolor med kulturprofil (musik, dans och bild), är de enda urvalskriterierna som är tillåtna.

Friskolor följer samma skollag och läroplaner som kommunala skolor, är skattefinansierade med skolpeng och får inte ta ut avgifter. Vissa fristående grundskolor justerar timplanen inom ramen för skollagen eller använder timplanens tid för “skolans val” för egen profilering genom att lägga utökad tid i ett eller flera ämnen.

Källa: Friskolornas Riksförbund

Fristående Grundskolor och fritidshem på Gotland
På Gotland finns det flera fristående grundskolor och fritidshem.
Länk till mer information om fristående grundskolor och fritidshem på Region Gotlands webbplats.

Torsten Flemming, skoldirektör på Gotland sitter vid sitt skrivbord
Goda framtidsmöjligheter för läraryrket på Gotland

Som utbildningsdirektör jobbar Torsten Flemming med att leda och utveckla utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom Region Gotland.

Läs artikel
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan