Pilgrimsvandra på Gotland

Vandra och springa Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Året runt
Familjevänligt
Skog
Terräng
På Gotland kan du pilgrimsvandra på olika sätt. Antingen följer du den långa St Olavsleden som går mellan Visby och St Olofsholm. Den tar normalt två dagar. Det finns även flera kortare vandringar som går från kyrka till kyrka.
Att vara pilgrim är att vara på väg – att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Herre, visa mig Din väg,
och gör mig villig
att vandra den.
Pilgrimens bön