Gotland Convention Bureau - kostnadsfri rådgivning

Gotland Convention Bureau hjälper ditt företag eller organisation inför nästa konferens eller kongress.

Har ni bestämt att ert nästa möte ska äga rum på Gotland, eller är det dags att börja titta på möjligheter för en framtida konferens?

Oavsett var i processen ni befinner er, och oberoende av antal mötesdeltagare, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi har kontakter till de leverantörer som ni kan behöva. Och kopplar snabbt och enkelt ihop med er med det som just ni efterfrågar.

Vi är en opartisk vägledande och rådgivande part inför ert val av möteslokaler, digitala tekniska lösningar, boende, transporter, aktiviteter och paketlösningar. Vi kan göra preliminärbokningar och sammanställa presentationer och ansökningar, och vi arrangerar även kostnadsfria visningsresor inför större möten.

Gotland Convention Bureau


Besöksadress: Donners plats 1, Visby

Frida Lindroth

Projektledare

Tel: 0498-269748, 070-447 77 25

frida.lindroth@gotland.se 

 

Cecilia Stålhammar 

Projektledare

Tel: 070-309 24 77

                           cecilia.stalhammar@gotland.se

 

Vad är Convention Bureau?

En cvb är en icke vinstdrivande organisation som kostnadsfritt och neutralt stöttar den som vill arrangera ett möte i den region man är verksam i.

En cvb arbetar för att finna, stimulera och stödja personer eller organisationer som kan och vill åta sig värdskapet för ett kommande möte eller event.

En cvb:s huvuduppgift är att utgöra en viktig partner för kommuner, regioner, universitet, högskolor samt andra organisationer och myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destinationen som helhet.

Medlemskap

ICCA Member Swedish Network of Convention Bureaus