Så här tar vi ansvar inom handel

  • Erbjuder digitala betalningar i största möjliga mån.
  • Har handsprit tillgängligt för kunder och personal.
  • Organiserar köer med avståndsmarkering och undviker trängsel.
  • Släpper inte in för många i butiken samtidigt.
  • Håller extra utbildning för personalen i hygien, rengöring och andra rutiner för att undvika smittspridning.
  • Använder rena trasor och byter ofta.
  • Rengör frekvent ytor många rör vid.
  • Inga utomstående eller leverantörer får vistas på lager och personalrum.
  • Nya leveransrutiner som håller säkert avstånd.

Aktuell information om coronaläget på Gotland finns på gotland.se/corona. Är du sjuk? Ring 1177 om du funderar på att söka vård för dina symptom.