Mobilitetspusslet - hållbar mobilitet i din socken

Övrigt leva och bo Visby
Aktivitetsbild
Aktivitetsbild
Aktivitetsbild
Aktivitetsbild
Gotland ställer om
Hållbart
Klimatsmart
Mobilitetspusslet är en metod för att komma i gång att arbeta med mobilitetsfrågor på landsbygden, tillsammans med andra som bor och verkar på samma plats. Det finns färdiga mallar för workshop, resvaneundersökning och andra stödmaterial att ladda ner fritt. Varje socken kan lägga sitt unika pussel.
Mobilitetskartläggning i fyra steg
Metoden består av fyra steg, eller pusselbitar, och mynnar ut i en mobilitetskartläggning som synliggör möjliga förändringar mot hållbar mobilitet.

Bärande frågeställningar är: vad kan vi göra gemensamt och vad går att utveckla på platsen – så att servicen ökar men transportbehoven minskar?

Energicentrums webbplats hittar du Mobilitetspusslet

Här finns även en lista med mobilitetslösningar.

Vill du veta mer, eller få hjälp att komma i gång, kontakta gärna:

Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare
E-post Anna.Backstade@gotland.se
Tfn 0498-26 91 76

Emelie Waktel, trafikplanerare
E-post Emelie.Waktel@gotland.se
Tfn 0498-26 90 43

logotyp

Aktiviteten arrangeras av