PROELIA JURIDIK VISBY

Företagsutveckling Visby
Aktivitetsbild
Affärsjuridisk rådgivning till små och stora företag. Processföring i och utanför domstol, vid tvister och förhandlingar. Välkommen!
Proelia Juridik Visby drivs av  jur. dr Jonas Ekfeldt, som har drygt sexton års erfarenhet av bred juridisk verksamhet. Affärsidén bakom Proelia Juridik är att tillhandahålla jurister för kvalificerad och kostnadseffektiv rättslig rådgivning, företrädesvis åt mindre och medelstora företag.  Vi tar även hand om Er processföring i och utanför domstol, vid tvister och förhandlingar, och tillhandahåller även specialistkompetens om it-rätt och it-bevis.

I syfte att hålla overheadkostnaderna nere, som ju blir klientens kostnader, och för att inte begränsa vårt handlingsutrymme, har vi valt att inte bedriva advokatverksamhet.

Vi finns i Visby och i Stockholm.

Välkommen
logotyp

Övrig information

Aktiviteten arrangeras av