Goda Gotland, Smakpanelen

Företagsutveckling Östra Gotland
Aktivitetsbild
Förening
Hållbart
Goda Gotlands smakpanel är ett verktyg och bollplank som är tillgängligt för lokala livsmedelsproducenter när de vill utveckla, kvalitetssäkra och marknadsföra sina produkter.
 Panelen genomför bland annat tester som kan användas för skapa sig en uppfattning om hur konsumenterna kan tänkas reagera på produkten. Panelen kan exempelvis hjälpa till med att besvara frågor om hur valet av ingredienser och produktens beredning påverkar hur konsumenten uppfattar dess utseende, konsistens och smak.
Ett annat verksamhetsområde är att skapa underlag som är användbart för marknadsföringen av lokalt producerade livsmedelsråvaror och livsmedelsprodukter. Det kan vara en beskrivning av produkten eller råvarans smak, användningsområden, lämpliga tillagningssätt och tillagningstemperaturer mm.
Panelen består av ett femtontal tränade personer med varierande bakgrund och ålder. Verksamheten leds Lars Magnus Lahne styrelseledamot i Goda Gotland. För att utveckla verksamheten i Smakpanelen anlitas  Tomas Lundgren och Luqaz Ottosson som båda är kända och välrenommerade matkreatörer. Till vardags arbeta Tomas Lundgren på Wisbygymnasiet med att utbilda nästa generation unga kockar. Den flerfaldigt prisbelönade Luqaz Ottosson å sin sida driver restaurang Rot som är belägen i Norrlanda på östra Gotland.
Panelens tjänster är för närvarande utan kostnad. 

Den som söker mer information eller vill ta hjälp av panelen vänder sig lämpligen i första hand till någon av följande personer.

Lars Magnus Lahne – smakpanelens sekreterare.
telefon: 070 950 41 25
E-post: lm@lahne.nu
Susanne Welin Berger – sekreterare i Goda Gotlands styrelse.
telefon: 070 726 28 88
E-post: susanne@tryffelofsweden.se

Mer information hittar du under följande länkar:
https://gotland.com/companies/goda-gotland-gotland-regional-matkultur-ekonomisk-forening/
https://gotland.com/activities/e-handelslosning-livsmedel-gotland/

logotyp

Aktiviteten arrangeras av