Goda Gotland - Gotland Regional Matkultur ekonomisk förening.

Företagsutveckling Östra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Förening
Hållbart
Goda Gotland arbetar för att öka synlighet och tillgänglighet för det breda och spännande utbudet av gotländskt producerad mat, matråvaror och matkultur.
Under det gemensamma paraplyet Goda Gotland arbetar och samverkar ett fyrtiotal gotländska företag kring att öka synlighet och tillgänglighet för det breda och spännande utbudet av gotländskt producerad mat och matråvaror gentemot konsumenter, offentligt kök och butiker.  Föreningen driver olika aktiviteter med denna inriktning. Goda Gotlands smakpanel tex är en möjlighet till stöd för företag i arbetet med att utveckla och marknadsföra nya livsmedelsprodukter. Föreningen arrangerar även möten och studiebesök där medlemmarna träffas under trevliga former, utbyter erfarenheter och knyter kontakter.  Kontakta oss gärna om du är intresserad eller om vi eventuellt kan hjälpa dig på något sätt.

Exempel på aktiviteter finns under följande länkar:
https://gotland.com/activities/smakpanelen/
https://gotland.com/activities/e-handelslosning-livsmedel-gotland/

logotyp