Goda Gotland, E-handelslösning livsmedel Gotland

Företagsutveckling Östra Gotland
Aktivitetsbild
Förening
Hållbart
Goda Gotland driver projektet E-handelslösning livsmedel Gotland. Projektet syftar till att ta fram en E-handelslösning som möjliggör för i första hand små och medelstora gotlandsbaserade livsmedelsproducenter att till en rimlig kostnad få tillgång till en större marknad.
 Strävan är att lösningen bland annat ska kännetecknas av:
• stark lokal förankring.
• att leverantörerna skall ha möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten.
• enkla, flexibla, hållbara och leverantörsoberoende lösningar.
• små livsmedelsföretag med liten omsättning ska kunna ha en lönsam försäljning
• att man genom samverkan skall kunna förhandla fram fördelaktiga avtal beträffande bland annat marknadsföring och nödvändiga logistiska lösningar.

Mer information hittar du under följande länkar:
https://gotland.com/companies/goda-gotland-gotland-regional-matkultur-ekonomisk-forening/
https://gotland.com/activities/smakpanelen/

logotyp

Aktiviteten arrangeras av