Sjuksköterska på Gotland


Som sjuksköterska på Gotland jobbar du i nära team med korta beslutsvägar. Kontinuiteten är hög vilket gör att sjuksköterskan ofta får följa patienten genom alla steg av omvårdnaden. Gemenskapen inom enheterna är stor och det finns goda möjligheter att växa tillsammans med kompetenta medarbetare. Dessutom är avstånden på ön korta och man har naturen och havet runt hörnet oavsett var på Gotland man arbetar.

Att vara sjuksköterska på Gotland – ansvarsfullt, utvecklande och familjärt

På Gotland finns lasarett, vårdcentraler, äldrevård, demensboenden, hemsjukvård samt andra enheter. Som sjuksköterska finns många möjligheter till variation och specialistkunskap. Att verka på en ö innebär i det här fallet att det är långt till nästa sjukhus, och lasarettet i Visby har därför en unik sammansättning av specialister och en enorm kunskapsmässig bredd. Ofta är organisationer och team mindre vilket skapar möjligheter för samverkan och korta beslutsvägar. Ingen dag är den andra lik, och sjuksköterskorna rör sig ofta i olika miljöer och möter människor i alla åldrar och från alla delar av samhället.

Givande yrke som sprider glädje

Som sjuksköterska på Gotland jobbar du i nära team med korta beslutsvägar. Kontinuiteten är hög vilket gör att sjuksköterskan ofta får följa patienten genom alla steg av omvårdnaden. Gemenskapen inom enheterna är stor och det finns goda möjligheter att växa tillsammans med kompetenta medarbetare. Dessutom är avstånden på ön korta och man har naturen och havet runt hörnet oavsett var på Gotland man arbetar.

Omvårdnad i flera dimensioner

En legitimerad sjuksköterska ansvarar för omvårdnad av sina patienter. Det görs såväl självständigt som i teamsamverkan samt i partnerskap med patienten och dennes närstående. Sjuksköterskan planerar, leder och deltar aktivt i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår också att fortlöpande bedöma patientens tillstånd och att bland annat sköta medicinering, provtagning, undersökningar samt att föra journalanteckningar över patienternas tillstånd. En skicklig sjuksköterska ger omvårdnad av hög kvalitet, vilket innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar.

-Det är en wow-känsla när teamet samlar all sin expertis, får pusselbitarna att falla på plats och kan ge det stöd individen behöver för att leva sitt liv fullt ut.

Edvin är nyutexaminerad sjuksköterska med Basårstjänst

Edvin Sjöberg började studera till sjuksköterska vid Uppsala Universitet Campus Gotland 2019, och tog sin kandidatexamen i januari i år efter tre års studier.

Läs mer

Sanna är specialistutbildad sjuksköterska 

Sanna Norrby har arbetat med vård och omsorg av människor i så gott som hela hennes yrkesverksamma liv. Grunden lades inom hemtjänsten. Den 13 december 1989 började hon på långvården i Hemse. Sedan den dagen har hon successivt byggt på med både utbildning och erfarenhet som har tagit henne dit hon är idag: specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre.

Läs mer

Titti är specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård

På Gotland finns fyra ambulanser och en ambulanshelikopter. Två bilar har utgångspunkt i Visby, en i Slite och en i Hemse. Inom teamet är de ca 30 sjuksköterskor som alla jobbar i skift.

Läs mer

Marie ansvarar för hälso- och sjukvården på Gotland

Sjuksköterskor är efterfrågade i hela landet och Marie konstaterar att Gotland inte är något undantag. Hon ser yrket som otroligt viktigt och en kompetens som är användbar i flera olika sammanhang.

Läs mer

Arbeta som sjuksköterska på Gotland

Region Gotland erbjuder arbete som sjuksköterska inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg och barn- och elevhälsa.
På ön finns också flera privata utförare av vård och omsorg.
Som sjuksköterska på Gotland finns stora möjligheter till arbete med bra förutsättningar att utvecklas i din roll, både som nyutexaminerad liksom som mer erfaren eller specialiserad.

Bli en del av något stort – studera till sjuksköterska
För att bli sjuksköterska läser du sjuksköterskeprogrammet vilket motsvarar 3 års heltidsstudier, 180 högskolepoäng. Sjuksköterskeprogrammet finns på flera högskolor och universitet i landet och för gotlänningar finns det möjlighet att studera till sjuksköterska genom Uppsala Universitet Campus Gotland.

Utbildande basår
Vid Region Gotland finns möjligheten för nyutexaminerade sjuksköterskor att genomföra ett utbildande basår där du arbetar inom opererande och medicinska verksamheter med personlig handledning och coachning av en erfaren kollega.

Specialistutbildning
När du arbetat som sjuksköterska ett år kan du söka en utbildningsanställning. Det innebär studier på halv- eller helfart på specialistsjuksköterskeutbildning vid universitet eller högskola. Vid halvfartsstudier utgörs andra halvan av arbetstiden av kliniskt arbete. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med bibehållen grundlön som sjuksköterska inom den verksamhet som specialistutbildningen avser.

Fler karriärvägar
Efter utbildningen till sjuksköterska kan du läsa vidare till exempelvis:

 • Barnmorska
 • Ambulanssjuksköterska
 • Anestesisjuksköterska
 • Intensivvårdssjuksköterska
 • Barnsjuksköterska
 • Distriktssjuksköterska
 • Operationssjuksköterska
 • Kirurgisk vård
 • Medicinsk vård
 • Vård av äldre
 • Diabetesvård

Framtidsutsikter
Prognosen till arbete som sjuksköterska är god. Det är stor efterfrågan på denna kompetens och stora pensionsavgångar är att vänta i framtiden.

Lediga jobb:
Region Gotland
Säsongs- och sommarvikariat

Övriga länkar
Lönestatistik för landet
Svensk sjuksköterskeförening

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan