En bransch – fler än 70 olika yrkesgrupper


Byggbranschen är omfattande och spänner över många delar av ett samhälles infrastruktur. För ett fungerande samhälle krävs vägar, bostäder, hamnar, kontor, vatten, avlopp mm. Alla delar är lika viktiga och innefattar många aktörer och olika yrken. 

Få branscher består av så många olika yrkeskategorier som byggbranschen. Här finns betongarbetare, mattläggare, rörmokare, borrare för att nämna några. Det finns dessutom stor möjlighet till vidareutveckling genom att läsa vidare till exempelvis arbetsledare eller platschef. Många tjänstemannaroller ingår också i branschen, såsom handläggare i olika kategorier, arkitekter, ingenjörer, samhällsplanerare med flera.

En annan väg att gå är att starta eget och skapa sina egna förutsättningar. Gotland är förhållandevis litet vilket skapar möjligheter för samverkan som leder till fler jobb och goda tillväxtmöjligheter.
 

Ett hållbart samhällsbyggande

Att bygga hållbart är en samhällsfråga som tas på största allvar. Branschorganisationen Byggföretagen har en vision om ett samhällsbyggande i världsklass med en klimatneutral bransch senast 2045. För Gotlands del handlar det om att se till hela kedjan i infrastrukturen och samhällsplaneringen för att skapa en hållbar utveckling i alla led. En hållbar samhällsutveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Arbetet för hållbar utveckling är en process som omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och syftar till att långsiktigt främja välfärd som är anpassade efter vad miljö, människors hälsa och materiella resurser tål.

Jenny Iversjö tillträder som Region Gotlands mark- och exploateringschef 1 oktober och beskriver enhetens arbete som en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. De ansvarar bland annat för genomförandet av exploateringsprojekt där det skapas förutsättningar för nya områden.

Läs mer

Johannes och Edvin driver eget inom byggbranschen. De har känt varandra sedan grundskolan, och båda har jobbat länge som anställda inom byggbranschen. De startade sitt företag Limestone Drilling AB 2019, efter att ha varit sugna på att testa att driva eget en tid. 

Läs mer

Thomas Olsson har varit verksam i byggbranschen i så gott som hela hans yrkesliv. Sedan 2017 är han VD på byggfirman Nybergs Entreprenad och sedan ett par år även Gotlands branschföreträdare för branschorganisationen Byggföretagen.

Läs mer

Det finns olika ingångar till byggbranschen. Gymnasiet erbjuder bygg- och anläggningsprogrammet som är yrkesförberedande och ofta innebär jobb som till exempel murare, betongarbetare, plattsättare, plåtslagare eller grävmaskinist direkt efter gymnasiet. 

Det finns även vuxenutbildningar som är sprungna ur branschens brist på personal. Dessa utbildningar börjar med gemensamma kurser för att sedan övergå till valbara inriktningar som leder till att du kan få arbete som till exempel betongarbetare, mattläggare, murare, plattsättare och träarbetare.

Utöver det så finns det många specialistroller och områden som kräver specifik utbildning. Det kan handla om ingenjörer, arkitekter, arbetsledare m.fl. På Gotland erbjuder exempelvis Uppsala Universitet ett kandidatprogram i samhällsplanering med speciell inriktning mot miljöfrågor, resursanvändning och globaliseringsprocesser. 

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan