Marie ansvarar för hälso- och sjukvården på Gotland


Sjuksköterskor är efterfrågade i hela landet och Marie konstaterar att Gotland inte är något undantag. Hon ser yrket som otroligt viktigt och en kompetens som är användbar i flera olika sammanhang.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör är Marie Loob ytterst ansvarig för all offentlig finansierad hälso- och sjukvård på Gotland. Marie lyfter gärna fram närheten och samspelet mellan olika aktörer när hon pratar om hur det är att bo och arbeta här på ön. Det gäller inte minst inom hälso- och sjukvården konstaterar hon och förtydligar att hon ser det som en tydlig och ”greppbar” organisation med nära samverkan och lätt till dialog.

På Gotland finns bara ett sjukhus och på grund av ö-läget så är det ett sjukhus med en bred verksamhet och som behöver kunna klara det mesta av akut karaktär.

 

På Gotland finns bara ett sjukhus och på grund av ö-läget så är det ett sjukhus med en bred verksamhet och som behöver kunna klara det mesta av akut karaktär. Vi är t ex  för små för att ha en egen förlossningsavdelning, men det behöver vi ju så klart ha ändå, säger Marie. Den breda verksamheten som ger möjlighet till utveckling, närheten till olika specialiteter och verksamheter gör Gotland till en attraktiv plats för sjuksköterskor och andra professioner i vården. Marie berättar också att det är glädjande att Gotland bland annat ligger bra till i mätningar kring medborgarnas förtroende och vårdköer.

Sjuksköterskor är efterfrågade i hela landet och Marie konstaterar att Gotland inte är något undantag. Hon ser yrket som otroligt viktigt och en kompetens som är användbar i flera olika sammanhang. Det finns många utvecklingsmöjligheter och vägar att gå efter grundutbildningen om man vill specialisera sig. Sjuksköterskor är också ofta engagerade i förbättrings- och utvecklingsarbeten eller söker sig vidare till olika ledarroller.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör fokuserar Marie mycket på att skapa en attraktiv arbetsmiljö och att ge så bra förutsättningar som det bara går för personalen i vården. När det kommer till sjuksköterskor så diskuteras det ofta om hur kompetensen används på bästa sätt och om vissa arbetsuppgifter kan genomföras av andra professioner, t ex undersköterskor. Det gäller att använda allas fulla potential och ge möjlighet till utveckling. Hon poängterar hur viktig sjuksköterskornas kompetens är och att det görs flera satsningar för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för yrkesgruppen.

Det gäller att använda allas fulla potential och ge möjlighet till utveckling.

 

För den som vill studera till sjuksköterska finns grundutbildningen på tre år, samt ett par olika specialistutbildningar i Uppsala Universitet Campus Gotlands utbud. Marie berättar att man inom sjukvården har ett nära samarbete med universitetet. Hon lyfter också fram den basårstjänst de erbjuder nyutexaminerade sjuksköterskor, som innebär att man under ett års tid får testa att arbeta på olika avdelningar. Löneläget för sjuksköterskor på Gotland ligger i nivå med snittet i riket, säger Marie.

Att vara sjuksköterska innebär ofta både tunga skift och oregelbundna arbetstider. Då krävs att man verkligen trivs i arbetsgruppen, tycker om sitt arbete och kan lyckas kombinera arbetsliv och privatliv på ett bra sätt. Närheten med inte alltför stora pendlingsavstånd och en härlig miljö på Gotland har sina fördelar, men vi som arbetsgivare har en viktig roll att skapa goda  förutsättningar för att medarbetare ska vilja söka sig till oss och stanna, avslutar Marie.

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan