/ Jennie trivs bäst i klassrummet
Bild från klassrum med lärare och elever i grundskolan Foto: Joel Nilsson

Jennie trivs bäst i klassrummet

På Lärbro skola jobbar Jennie Björk som mellanstadielärare sen i augusti. Hon tog sin lärarexamen vid Uppsala universitet Campus Gotland i våras och efter att ha praktiserat på olika skolor visste hon tidigt att hon ville jobba på en mindre skola på landsbygden.

Publicerad 16 dec 2021
Skriven av Caisa Gyllgårde

I Lärbro skola går det totalt ca 100 elever, och i Jennies klass är de 12 barn. Jennie berättar att hon verkligen trivs i  den miljön och att ha färre elever vilket ger henne stora möjligheter att skapa goda relationer till både barnen och deras föräldrar.

Jennie Björk, lärare står i sin arbetsmiljö i ett klassrum
Jennie Björk, lärare. Foto: Joel Nilsson

 

Jennie hade vikarierat på skolor både på fastlandet och på ön under några år, i kombination med andra ströjobb. Hon tyckte alltid att det var väldigt roligt när hon fick komma ut i klassrummen, vilket gjorde att hon sedan valde att utbilda sig till lärare. Hon flyttade till Gotland 2015 och började sin utbildning 2017. Jennie beskriver utbildningen som otroligt lärorik och intressant, ofta var tempot högt och det gällde att hänga med. Under Jennies första termin på lärarutbildningen kom Gotlands utbildningsdirektör Torsten Flemming på besök till skolan. Han berättade om hur det var att studera och arbeta inom Region Gotland, något som Jennie upplevde som väldigt positivt. Hon visste redan när hon började att möjligheterna till jobb efter examen var goda vilket gjorde beslutet ännu enklare. Jennie och hennes klass tog examen i juni 2021 och samtliga hade jobb när höstterminen satte igång.

 

Det är en trygghet att påbörja en utbildning inom en bransch där man vet att det finns jobb!
-Jennie Björk, lärare

 

Att vara lärare beskriver Jennie som roligt och engagerande. Hon trivs som bäst när hon får vara med barnen, både i och utanför klassrummet. Att se dem utvecklas som personer och inom de olika ämnena. Att blanda allvar med lek och glädje. Bygga relationer. Känslan när de kämpat hårt med något och sedan lyckas är fantastisk konstaterar Jennie. Sen kan det såklart också vara svårt att räcka till ibland, även om klasserna är små.

Bild från klassrum med lärare och elever i grundskolan tittar i ett arbetsmaterial
Foto: Joel Nilsson

Som nyutexaminerad lärare har Jennie två mentorer på skolan. Erfarna lärare som stöttar när det kommer till skolarbete och planering, samt inom det sociala som till exempel att hantera föräldramöten, ha individuella samtal och liknande. Dessutom är de ett ganska litet arbetslag som samarbetar på ett bra sätt, och hjälper varandra i alla lägen. Jennie berättar att de har en bra blandning i sitt arbetslag på skolan, där är två ganska nya lärare på skolan, några som jobbat lite längre och en som varit på skolan i snart 20 år. En sammansättning som verkligen skapar både trygghet och utveckling konstaterar Jennie.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Gotlands grundskoleverksamhet ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. Här finns ungefär 5000 skolbarn. Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan, med ett stort inslag av skapande och lek. Före och efter skolan finns fritidshem för barn som är 6-12 år.

Länk till Region Gotlands webbplats med mer information

Kristin Nilsson, rektor på Innovita friskola på Gotland sitter vid sitt skrivbord
Kristin valde friskolan

Kristin Nilsson är rektor på Innovitaskolan i Visby, en fristående skola som har barn från förskola upp till åk 9.

Läs artikel
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan