Blått Centrum Gotland

Unik natur Visby
Verksamhetsbild omslag
Blått Centrum Gotland är en samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland kring vatten - på land, vid kusten och i havet med fokus på Gotland.
Vi samlar och sprider information om vatten som ett regionalt kunskapscentrum och driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra. Behöver du vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet? Hör av dig till oss!

Du kanske också är intresserad av: