Forskningsprojektet INCULTUM för Uppsala universitet

Bada Visby
Verksamhetsbild omslag
Vill du bidra till forskning om turism? Vill du delta i en enkätundersökning om ditt besök på samt upplevelse av Gotland?
INCULTUM är det EU-finansierade forskningsprojektet med bl a forskare från Uppsala universitet. Projektet undersöker besöksnäringen på landsbygden, på olika destinationer i Sverige, däribland Gotland. Datainsamlingen som utförs denna sommar syftar till att se vad turister gör och vad de besöker under sin vistelse på Gotland. 

Enkäten är en delstudie av det EU-finansierade forskningsprojektet INCULTUM vid Uppsala universitet, som undersöker besöksnäringen på Gotland, med fokus på Gotlands landsbygd. Enkäten tar max 5 minuter att fylla i och inga personliga uppgifter kommer samlas in. Medverkan är helt frivillig såklart! 

Enkäten besvaras genom länken nedan

Forskningsprojektet har under den senaste tiden fått medial uppmärksamhet i både lokalradio och i lokaltidning. Radioinslaget kan du höra via länken nedan.

Artikeln i Gotlands Tidningar kan du läsa på Hela Gotland som du hittar här:

logotyp

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: