Galleri Magnus Karlsson

Konst Norra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Måleri
Show
Skulptur
Utställning
Hellvi Kännungs är Galleri Magnus Karlssons projektrum på norra Gotland. År 2011 hade vi vår första utställning i den ombyggda ladan och därefter har den fungerat som ett alternativt utställningsrum till galleriet på Fredsgatan i Stockholm. Vi gör normalt en utställning per sommar under juli månad.
Hellvi Kännungs är Galleri Magnus Karlssons projektrum på norra Gotland. År 2011 hade vi vår första utställning i den ombyggda ladan och därefter har den fungerat som ett alternativt utställningsrum till galleriet på Fredsgatan i Stockholm. På Hellvi Kännungs har vi låtit några av galleriets konstnärer sammanställa egna grupputställningar och genomföra idéer som inte rymts inom ramen för galleriets ordinarie verksamhet. Det har blivit en mötesplats för konstnärer och publik i en miljö som skiljer sig från det urbana gallerirummet. Närheten till naturen och avskildheten har bidragit till en prestigelös och inspirerande atmosfär. På Hellvi Kännungs har galleriets konstnärer även kunnat vistas för koncentrerade arbetsperioder och avkoppling.

För mer information besök vår hemsida:
www.gallerimagnuskarlsson.com

Galleri Magnus Karlsson

Övrig information

Du kanske också är intresserad av: