Lars Gullin Sällskapet

Musik
Förening
Sällskapets syfte är att skapa uppmärksamhet runt Lars Gullins musik
 • Sällskapet uppmuntrar och hjälper jazzklubbar, musikskolor, jazzgrupper och körer som vill spela och sjunga eller genomföra konserter med Lars Gullins musik i Sverige och utomlands.
 • Vi utser varje år pristagare till Lars Gullinpriset till en kompositör, musiker eller arrangör som verkar i Lars Gullins anda, Gullinpriset.
 • Vi medverkar till insamlandet av inspelningar och annat Gullinrelaterat material till jazzavdelningen vid Svenskt visarkiv och till Gullinmuseet i Sanda Stationshus på Gotland.
 • Vi uppmuntrar och tar initiativ till nyproduktion och återutgivning av skivor.
 • Vi bjuder in medlemmarna till konserter och möten med spännande musiker och jazzforskare.
  • Vi uppdaterar och utvecklar vår webbplats 
  • https:\www.gullin.net
  •  där du hittar material om Lars Gullins liv som musiker, hans kompositioner och medmusikanter. Dessutom nytt och aktuellt med Gullininriktning som recensioner, reportage, konserter och skivor.

Lars Gullin Sällskapet

Övrig information