Omställningskultur

Företagsutveckling Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Gotland ställer om
Hållbart
Omställningskultur är ett EU-projekt som vill att främja den kulturella och kreativa näringen på Gotland och samtidigt bidra till näringens arbete med omställning för ett hållbart företagande. Projektet kombinerar kultur, företagande och FN:s 17 global mål.
Välkomna till projektet Omställningskultur, för hållbar utveckling i kulturföretag på Gotland. 

Omställningskultur vill öka kunskapen om den kulturella och kreativa näringen på Gotland och hur den bidrar till samhället. Omställningskultur vill lyfta fram kulturföretagarnas potential och möjligheter och visa på kulturens styrka. 

Med kulturens hjälp ökar dynamiken i den omställning som står framför oss. Gotland blir en plats med utrymme för kultur och kreativitet både på landsbygd och i tätort.

Kontakta gärna Jenny, Christian eller Therese om du vill veta mer och ta del av vårt program.

Tillväxt Gotland driver projektet med finansiering från Tillväxtverkets EU-medel, Region Gotland och Kulturum.

logotyp

Övrig information