Rekryterings- och bemanningsenheten

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Verksamhetsbild omslag
Arbetar med rekrytering, bemanning, kompetensutveckling, marknadsföring för vissa verksamheter inom Socialförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Vårt uppdrag är att stödja verksamheter inom äldreomsorgen, förskolor, grundskolor och fritidshem med personal, både timvikarier och tillsvidareanställningar. 

Behovet av personal är stort. Vi rekryterar utbildad personal inom vård och omsorg men även personer som saknar tidigare vårdutbildning. Vi erbjuder personer utan tidigare erfarenhet en kortare utbildning för att känna sig trygga i arbetet. 

Socialförvaltningen erbjuder många olika yrkesmöjligheter, roller och verksamhetsområden. Det är en framtidsbransch i utveckling vilket ger mängder med chanser till arbete och vidareutbildning.

logotyp