Skolgalleriet

Konst Mellersta Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Här Bor Anders och Karin sen över 30 år tillbaka. Vi bor i den gamla lärarbostaden ovan skollokalerna som blivit ”skolgalleri”. Lärosalen har återuppstått genom installationer av gammal skolrekvisita och skulpturer. Elevernas och lärarinnas cykelgarage fungerar också som ett litet ”galleri”.
I rester av den gamla skolans odlingsland där tusentals fingrar rensat tusentals stenar har vi fått stor nytta av fin jord. Även om delar av skolträdgården vuxit igen så finns ”skolstigen” där man kan gå runt bland skulpturer, installationer och goda ”kunskapsäpplen”. Ljudet av miljoner humlor, bin och den bedövande doften från de omgärdande blommande stora gamla lindarna är fantastisk.

Skolgalleriet