Vanges Museigård

Museum Södra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Säsong
Vanges Gårdsmuseum har Gotlands största samling av bruksföremål. Det som flest besökare häpnas av är dock inte antalet föremål, utan dess skick. Åkpälsarna är som nya, traktorerna körbara och symaskinerna smorda och redo att användas.
Birger Kristensson föddes på Vanges gård år 1923. Sitt 55 år långa yrkesliv som bonde på gården beskrev han som ofrivilligt, ”det skulle ju göras”. Vid sidan av jordbruket började Birger tidigt att samla på gårdsföremål från hela Gotland. Samlandet intensifierades med åren och 1997, året då Birger fyllde 75, bestämde han sig för att visa omvärlden sin samling. I samarbete med Burs Hembygdsförening öppnades dörrarna till den över tusen kvadratmeter stora samlingen för besökare.

Birger bodde kvar på gården och visade sina dyrgripar ända fram till sin död i mars 2015. Han blev 91 år. I och med att han år 2000 skänkte hela gården och samlingen till den nybildade Stiftelsen Vanges Gårdsmuseum kommer samlingen även framöver att kunna visas för intresserade.

Vanges Museigård

Övrig information