Vike Minnesgård

Museum Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Året runt
Familjevänligt
Guidad tur
Säsong
Vike Minnesgård i Boge är en genuin gotländsk strandgård med rötter i 15-1600-talet. Här finns stor- och lillgård, ålderdomliga byggnader, trädgård och änge samt en mycket intressant personhistoria. Nuvarande byggnader är från tidigt 1800-tal, men med ladugård från äldre datum och 300-årig humle.
På Gotland finns två strandgårdar bevarade som är öppna för besökare. Det är Vike Minnesgård på norra ön och Petesgården i Hablingbo i söder.

Vike Minnesgård

Övrig information