Riskkapital


Riskkapital kan ses som att ditt företag snabbt får bränsle för tillväxt. Där investeringar, ofta i ett aktiebolag, görs av investerare som tillför kapital till ett bolag och sen äger en del av företaget. Det kan handla om att säkra kapital för större eller riskfyllda satsningar med hjälp av investerare som delar din vision. .

Vad är riskkapital?

Riskkapital (private equity på engelska) handlar om investeringar i ett aktiebolag, där man som investerare tillför kapital till ett bolag och därefter äger en del av företaget.

Bolaget får in likvida medel direkt och investerare får aktier och därmed inflytande i bolaget. Målet är ofta att investera, utveckla och eventuellt att sälja företaget med vinst efter några år.

Investerare kan vara ett investerarbolag som hanterar en investeringsfond som investera i flera bolag. Andra investerare kan vara så kallade affärsänglar,  individer med intresse och erfarenhet med kapital att satsa på en lockande idé.

När behövs kanske riskkapital?

Riskkapital existerar för att banker och andra organisationer sällan lånar ut till unga eller riskfyllda företag. Det är även svårt att finansiera tillväxt enbart med bidragspengar. Därför erbjuder riskkapital en kritisk finansieringskälla för vissa företags expansion – särskilt de som har idéer med start tillväxtpotential.

Riskkapital innebär en delikat balans: företag byter ägarskap (och en andel av framtida vinster) mot en stort tillskott av kapital och kompetens. Detta kan driva tillväxt och möjligheter som annars inte skulle vara möjliga. Samtidigt innebär formen av investering också att ägarna förlorar en viss kontroll över företaget och sätter det på en bana mot en börsnotering eller en framtida försäljning, en så kallad ”exit”.

Vem kommer du att träffa och hur tänker en investerare?

När du träffar en investerare är det viktigt att förstå deras perspektiv och förväntningar. Oavsett om de representerar en investeringsfond eller en affärsängel är de främst intresserade av en hög avkastning på sin investering efter 3-5 år. Investerare vill förstå vad riskerna med ditt företag är och hur de risker kan minimeras. Det handlar ofta om team och kompetens samt konkurrensfördelar och skydd av ditt företags tillgångar.

Det är mycket viktigt att förstå att alla investeringar bygger på en relation och på att bygga upp ett  förtroende mellan en investerare och grundare – ni ska ge sig ut på en riskfylld och intensiv resa tillsammans!

Fördelar:

 1. Snabb tillväxt: Ett av de primära målen med investeringar är att påskynda företagets tillväxt. Med tillgång till kapital kan företaget expandera snabbare, utforska nya marknader, anställa fler medarbetare eller förvärva andra företag.
 2. Åtkomst till kompetens: Många investerare har ett team av branschexperter och rådgivare. Dessa individer kan ge företaget strategiska råd, marknadsinsikter eller teknisk expertis som kanske inte fanns inom företaget tidigare.
 3. Nätverk och relationer: Investerare har ofta omfattande nätverk inom olika branscher. Denna relation kan ge företaget möjligheter till nya partnerskap, kunder eller till och med potentiella framtida försäljningskanaler.
 4. Förbättrad styrning: Investerare kan medföra en förbättring av företagets styrning och ledningsstruktur, vilket kan göra verksamheten mer effektiv och lönsam.

Nackdelar:

 1. Förlust av kontroll: Genom att ta in en investerare kan företagets ägare förlora en del av kontrollen över verksamheten. Riskkapitalfonder kan kräva representation i styrelsen eller beslutanderätt i vissa nyckelfrågor.
 2. Kortsiktigt fokus: Trots att investeringar ofta är långsiktiga, kan en investeringsbolags fonds ultimata mål att ”göra exit” leda till att beslut fattas med ett kortsiktigt perspektiv, särskilt när exitdatum närmar sig

👉 Starta en riskkapital finansieringsrunda i god tid när du inte är desperat efter nytt kapital – dem flesta processer tar minst 6 månader och du försämra din position om du behöver kapital snabbt!

Vad behöver du förbereda som företag?

Om ditt företag överväger att ta in en investerare behöver du:

 1. Affärsplan: En detaljerad beskrivning av din nuvarande verksamhet och framtidsutsikter samt ett tydligt plan och mål med vad du ska uppnå med investeringen – kolla på Almi för bra budgetmallar här
 2. Finansiell information: Historisk och prognostiserad finansiell information, inklusive balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.
 3. Team: En översikt över teamet, deras kompetens och erfarenhet samt andra nyckelpersoner inkl styrelsemedlemmer och andra stöd ni har.
 4. Marknadsanalys: Information om marknaden, konkurrenter och din positionering.
 5. Due Diligence-material: All relevant information som en investerare skulle vilja granska före en investering.

Vanliga frågor om riskkapital?

Hur funkar det med värderingen?

Hur mycket av min bolag måste jag ger upp?

Jag vill inte blir utspädd i mitt egen bolag!

När passar det bäst att säkra riskkapital?

Hur många investerare ska jag träffa?

Ska man säkra finansiering från flera investerare samtidigt?

Hur skapar jag en minnesvärd pitch?

Hur fungerar processen?

Var kan jag läsa mer?

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan