Ekstamässa i Eksta kyrka

Historisk plats Västra Gotland
Aktivitetsbild
Året runt
Funktionsanpassat
Kyrka
Varje söndag kl 10:00
Varje söndag bjuder vi in till mässa i Eksta kyrka. 
Är det kallt håller vi mässa i Eksta kyrkas sakristia.
Mässa är en gudstjänst med nattvard men som har färre moment än vad högmässan har.

Ekstamässa i Eksta kyrka

Aktiviteten arrangeras av