Fågelskådning

-

Tips på platser för fågelskådning:

Paviken
Stockviken, Öja
Storsund, Gothem
Grötlingbo udd
Närsholmen
Faludden
Träskmyr

Man kan också åka till Stora Karlsö och Lilla Karlsö. Medtag gärna kikare och fågelbok.

Fågelskådning