/ Almi rustar företagen genom Framtidsgeneratorn

Almi rustar företagen genom Framtidsgeneratorn

Publicerad 15 Feb 2022

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska negativ miljöpåverkan.
Genom att skapa och förmedla kunskap vill Almi hjälpa företag att ställa om och utvecklas, samtidigt som man arbetar tydligare mot de globala målen.
Det gör man genom Framtidsgeneratorn – ett samlingsnamn på alla de erbjudanden som Almi har där man fokuserar extra mycket på hållbar utveckling.

Hållbarhet skapar värde

Framtidsgeneratorn fungerar ofta som en kickstart för företaget genom att man gör en ordentlig genomlysning och identifierar hållbarhetsområden som direkt kan kopplas till företagets verksamhet. Därefter tittar man på affärsvärde, vad företaget gör idag och vilken utvecklingspotential och vilka affärsmöjligheter som finns för att integrera hållbarhet i företagets affärsmodell.
Hållbarhet handlar alltså inte bara om att effektivisera och därmed minska påverkan på exempelvis klimat eller miljö – det handlar lika mycket om att skapa värde till kunder och omvärld.

Vi står inför en förändring

Hållbarhetsarbetet i Framtidsgeneraton sker individuellt med varje företag genom bland annat dialoger, workshops och coaching. Almis rådgivare finns med genom hela processen och ibland plockar man även in experter inom vissa hållbarhetsområden.
Så oavsett om företaget har sin hållbarhetsplan väl kartlagd eller om man fortfarande står på outforskad mark kan Framtidsgeneration vara det verktyg man behöver för att komma vidare i den stora gemensamma omställning som världen står inför.

Framtidsgeneratorn är en del av “Hållbara Intraprenörer”, ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Vill du veta mer om projektet Framtidsgeneraton är du välkommen att kontakta
Karin Nordström, Regional Projektledare Hållbara intraprenörer, Almi Gotland
0498-202207, karin.nordstrom@almi.se

Mer information om Almi och alla våra projekt finns på www.almi.se/gotland

Anläggningar med lokaler
Läs artikel
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan