Bergmancenter

Museum Norra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Arbetsgivare
Året runt
Familjevänligt
Festival
Bergmancenter är ett kulturcentrum med utställningar, skaparverkstad, kafé och biograf. Vi uppmärksammar och lyfter fram en av Sveriges och världens mest hyllade konstnärer – regissören och författaren Ingmar Bergman. Vi är också varje år värd för filmfestivalen Bergmanveckan.
Fårö Ingmar Bergmans plats på jorden.
Varje år kommer tusentals människor från hela världen för att besöka den ö som mästerregissören, Ingmar Bergman, valde som sitt hem.  Här på Bergmancenter tar vi emot alla som är nyfikna på Ingmar Bergman, hans filmer och hans relation till Fårö. Allt från de som har sett det mesta till de som knappt vet vem han är. I centrum för vår verksamhet finns Ingmar Bergmans skapande, hans kärlek till filmen och Fårö.

Fårö Ingmar Bergman’s place on earth
Each year thousands of people from around the world visit Fårö, the island that master director Ingmar Bergman chose as his home. Here on Bergman Center we welcome everybody who’s curious on who Ingmar Bergman was, his films and his relationship with Fårö. In the center of our idea is the directors creativity, his love to the film and to Fårö.
 
VÅRA UTSTÄLLNINGAR – 2022 | OUR EXHIBITS

Lek, Lust och Ljus – Ingmar Bergman på Fårö
I vår permanenta utställning ger vi en bild av Ingmar Bergmans skapande process och hans barnsliga entusiasm inför film, all sorts film. Utställningen är kryddad med föremål som en äkta Oscarsstatyett, kopior av hans arbetsböcker och skisser av hans scenograf.

Let there be light, fun and play – Ingmar Bergman on Fårö
In our permanent exhibit we portray the creative process of Ingmar Bergman and his childish enthusiasm for film, all kinds of film. The exhibit is garnished with objects such as an Oscar statue, copies of his work books and sketches by his scenographer.

Närbild på ljusets mästare – Sven Nykvist 100 år
Utställningen bygger på privata bilder ur Nykvists fotoalbum, varav de flesta aldrig har visats offentligt tidigare. Bland annat visas ett fotografi då Nykvist blir uppvaktad på sin födelsedag i samband med en filminspelning i USA i närvaro av skådespelarna Johnny Depp och Leonardo Dicaprio. Ett annat fotografi, som är taget av Nykvist själv, visar uppvaktningen av Ingmar Bergman på Fårö i samband med hans 60-årsdag.

Close up on the master of light
This exhibit is based on private photographs from Sven Nykvists personal photo albums. Most of them has never before been displayed for the public. You can for example see a picture of Sven together with a very young Leonardo Dicaprio and Johnny Depp taken on Sven’s birthday at the set of What’s eating Gilbert Grape.

Bergmans tallar
En akvarellutställning av konstnären och författaren Sven Teglund. Han beskriver den bäst själv:
Det är en serie akvareller där jag dokumenterat de stora tallar som Bergman passerade på sin morgonpromenad, och som han kallade sina vänner.

Jag fick hösten 2019 vistelsestipendium vid Bergmangårdarna och bodde två veckor i skrivarstugan. 
Under min tid på Fårö började jag varje dag att följa den stig på stenstranden nedanför huset, där Ingmar Bergman varje morgon gick sin morgonpromenad. Både hans hus och promenadstråket är kantat av stora tallar, typiska för Fårö. Och det slog mig att alla dessa tallar stått där i alla år och att Bergman haft ett särskilt förhållande till dem. 
 I en intervju av Tobias Fröberg ställs frågan om inte ensamheten på Fårö är skrämmande eller påträngande. “Det är mycket märkvärdigt hur naturen omger en och hur man blir vän med träden som står vid stranden. De stora tallarna med sina väldiga rotsystem som hjälper dem att stå upp när det blåser 18 – 25 sekundmeter, sydostlig vind.”
Jag blev fascinerad av dessa tallar. Av deras former och särskilt i den skugga som bildas på marken när de står i det starka motljus som höstsolen skapar. 
Bergman’s Pines
An exhibit of water color paintings by the artist and writer Sven Teglund best described in his own words:
“Bergman’s Pines” is a series of water color paintings where I have documented the large pines that Bergman Passed on his morning walk. He called them his friends. 
The autumn of 2019 I stayed in the Writers Lodge at the Bergman Estate for two weeks.
During my time on Fårö I followed the path on the stone beach below the house, where Ingmar Bergman used to take his morning walks. Both his house and the path he walked along are lined with big pine trees, typical for Fårö. And it hit me that these pines have stood there all these years and that Bergman must have had a special relation to them.
In an interview that Tobias Fröberg did with Bergman, he asks the director if the solitutde of the island isn’t intimidating or intrusive. “it’s remarkable the way that nature surrounds you and how you become friends with the trees on the beach. The large pine trees with their giant root systems that help them stand upright when it’s blowing 35 to 49 knots south west.”
I became fascinated by these pine trees. By their forms and especially the shadow they throw on the ground when they stand in the sharp backlight of the autumn sun.

FILMVISINGAR | FILM SCREENINGS
Varje söndag året om visar vi väl utvalda filmer i Bergmans anda. Filmer som annars inte når den breda publiken på Gotland. Under sommaren visar vi film tisdagar och lördagar.

Each Sunday all year round we screen films in the spirit of Bergman. Films that otherwise doesn’t reach the broader public on Gotland and Fårö. During the summer we have film screenings Tuesdays and Saturdays.

SKAPARVERKSTAD | CREATIVE WORKSHOP
 Mellan 27 juni och 7 augusti har vår skaparverkstad för barn och unga öppet varje dag. Där kan hela familjen skapa animerad film och annan konst tillsammans med våra konstnärer och pedagoger.

Between June 27 and August 7 our creative workshop is open. There the whole family can create animated film and other art together with our artistic educators.

BERGMANVECKAN | BERGMAN WEEK
Varje sommar, veckan efter midsommar, arrangerar Bergmancenter Bergmanveckan – en filmfestival som varje år lockar stora internationella gäster som Ang Lee, Sally Potter, Mia Hansen Løve och Wilhelm Dafoe. Mer information om årets program och biljetter hittar du här.

Each summer we put on the Bergman Week a film festival that each year invites big international  guests like Ang Lee, Sally Potter, Mia Hansen Løve and Wilhelm Dafoe. More information about this years festival and tickets here.

SHOP
Vi har en liten butik på plats där du kan köpa filmaffischer, böcker, filmer och annat smått och gott. Delar av sortimentet samt biljetter till våra filmvisningar hittar du även online här.

We have a small shop where you can buy film posters, books, films and other little trinkets. Part of our assortment and tickets for our film screenings can be found here.

logotyp

Du kanske också är intresserad av: