Biblioteken på Gotland

Övrigt kultur och nöje Visby
Verksamhetsbild omslag
På Gotland finns tio bibliotek samt en bokbuss. Biblioteken erbjuder alla grupper i samhället biblioteksservice. Förutom de mer traditionella verksamheterna som bokutlåning och informationssökning bedriver biblioteken programverksamhet för barn, unga och vuxna.

Om Biblioteken på Gotland

På Gotland finns tio bibliotek samt en bokbuss. Biblioteken erbjuder alla grupper i samhället biblioteksservice. Förutom de mer traditionella verksamheterna som bokutlåning och informationssökning bedriver biblioteken programverksamhet för barn, unga och vuxna. Under Snabbval till höger hittar du länkar till respektive bibliotek.

Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat stads- och universitetsbibliotek och en mötesplats för människor med olika informationsbehov. Här finns databaser inom olika ämnesområden och tillgång till böcker och tidskrifter i elektroniskt format.

Gotland saknar landsting och traditionell landstingsverksamhet bedrivs istället av Region Gotland. Gotlands Länsbibliotek lyder under Kultur- och fritidsnämnden.

Via bibliotekens hemsidor kan du ta del av bibliotekens e-tjänster. För flera av tjänsterna krävs ett lånekonto. Kontakta ditt bibliotek så hjälper vi dig.

Biblioteken på Gotland

Du kanske också är intresserad av: