Brucebo naturreservat

Unik natur Norra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Naturreservat
Brucebo naturreservat bjuder på ett smakprov av en mängd olika naturtyper. Här finns branta klintar och grottor, mager hällmarkstallskog och frodig granskog. Dessutom slingrande bäckar, orkidérika källkärr och fuktängar, sten- och sandstränder samt Skansudd med ett rikt fågelliv.
Ett bra sätt att bekanta sig med Brucebo naturreservat är att gå den ca 2 km långa naturstig som löper genom området. Stigen är markerad med låga trästolpar.
logotyp

Du kanske också är intresserad av: