Paviken, Västergarn

Unik natur Västra Gotland
En av Gotlands större hamn- och handelsplatser med spår efter skeppsvarv, hantverksindustri och bosättningar. Idag är Paviken en grund, delvis igenväxt insjö med ett rikt fågelliv.
Paviken anlades under 700-talet och användes i ca 300 år. En bit söderut finns en välbevarad vikingatida stadsvall och intill denna resterna av en medeltida kastal.

Paviken, Västergarn

Du kanske också är intresserad av: