Själsö naturreservat

Unik natur Norra Gotland
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Naturreservat
Naturreservat norr om Visby som är ett populärt utflyktsmål för hela familjen.
Själsöån är länets bäst dokumenterade å när det gäller havsöring. Fiskevårdsinsatser har bedrivits här sedan i början på 1980-talet, och forskning kring havsöringens ekologi finns beskriven sedan tidigt 1990-tal. Havsöringen vandrar från havet upp i bäckarnas strömmande sötvatten under lekperioden. Den huvudsakliga vandringen sker under senhösten, och leken sker på grunda bottnar med grus eller sten. Man kan följa ån längs med spångar som börjar vid Själsö hamn.

Själsö naturreservat

Du kanske också är intresserad av: