c/o Burling, Hamra Hulehällar

Konst Södra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Utställning
c/o Burling, våra konstutställningar sker i ett sinnrikt hus. Huset fick Kasper Salinpriset 2018. Det prisades för "ett engagerat samarbete mellan arkitekt, byggherre och byggare" En från detalj till helhet skickligt genomförd byggnad fylld av arkitektoniska kvaliteter. Konsten har fått en plats.
c/o Burling visar måleri och skulptur. Ett format där hemmet, konsten och arkitekturen möts i en sommarutställning med speciellt utvalda konstnärer. Konstnärerna interagerar i byggnadens semipublika rum där hemmiljön förblir intakt. Den ”kollektiva gemensamma fantasin” vid byggnadens tillblivelse fullbordas när konsten nu fyller rummen.

c/o Burling, Hamra Hulehällar

Övrig information