Herrvik Gästhamn

-

Fiskehamn sydväst om Östergarns holme. Hamndjup 2-4 m. Gästhamnen har 12 gästplatser.

Herrvik Gästhamn