Slite Gästhamn

-

Handels-, fiske- och småbåtshamn. Drivmedel på land. Ankomstanmälan vid Klingwalls fiskaffär alt. per telefon. Hamndjup 1,5-3 m. Gästhamnen har 15 platser.

Slite Gästhamn