Node Gotland

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Gotland ställer om
Hållbart
Ta del av kostnadsfritt stöd till din hållbara satsning! Hos oss på Node Gotland får du stöttning i genomförandet av storskaliga projekt som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland.
Ta del av kostnadsfritt stöd till din hållbara satsning!
Genom Node Gotland får du stöttning i genomförandet av storskaliga projekt som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland. 

Har du ett företag som letar plats för etablering eller test av ny teknik inom transport, industri eller jordbruk? Kommer din satsning leda till kraftigt minskade CO2-utsläpp? Har ni höga ambitioner och möjlighet att skala upp affären? Då är du rätt ute! Ta kontakt med Node Gotlands projektutvecklare så hjälps vi åt att få det att hända. 

Node Gotland är ett sätt att ta ansvar för, och driva på satsningar som kan bidra till att omställningen genomförs på Gotland enligt plan, det vill säga redan till 2040. Aktuella projekt finns inom flera sektorer, med tyngdpunkt på transport, industri och jordbruk som står för en betydande del av utsläppen idag. Även projekt för att säkra en hållbar energiförsörjning kommer att omfattas då det är en förutsättning för omställningen av andra sektorer.
 
Node Gotland drivs av Science Park Gotland. Till satsningen är även en advisory board bildad som ska fungera rådgivande. Den består av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet, Science Park Gotland och näringslivet. Anders Flanking, landshövding i Gotlands län är ordförande för denna grupp.
 
logotyp

Övrig information