Science Park Gotland

Företagsutveckling Visby
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Verksamhetsbild
Gotland grow
Gotland ställer om
Hållbart
Klimatsmart
Sluta drömma! Gå från företagsidé till succé genom kostnadsfria program hos Science Park Gotland.
Välkommen till oss med din hållbara affärsidé. Kostnadsfritt stöd och hjälp att förverkliga den erbjuds i programform genom företagsinkubatorn på Science Park Gotland. Nere i de ljusa lokalerna i Visby hamn i anslutning till universitetet drivs också spännande utvecklingsprojekt inom olika branscher.
Science Park Gotland skapar förutsättningar för projekt och företag att bidra till hållbar tillväxt på Gotland. Vi jobbar hårt för att du som har idéer ska få hjälp och stöd på vägen att förverkliga dem. 

Utveckling av hållbara affärsmodeller
Genom företagsinkubatorn erbjuds gotländska företagare möjlighet att förverkliga sina hållbara affärsidéer snabbt och smart. I de två programmen SPG Startup och SPG Summit förses entreprenörer inom alla branscher med kunskap, kapital, kontor och kontakter. Ovärderlig hjälp som verkligen gör skillnad när det gäller att nå hela vägen till hållbara affärer.

Drivna utvecklingsprojekt
Inom Science Park Gotland drivs också utvalda projekt som kan vara både regionala, nationella och internationella. Projekt som bidrar till hållbar utveckling och skapar förutsättningar för gotländska företag på en internationell marknad.

Riktade investeringar i gotländska företag
Genom det helägda dotterbolaget Science Park Gotland Invest erbjuds investeringar som möjliggör att fler gotländska bolag skapas och utvecklas, både i tidig fas och andra tillväxtskeden.

Verksamheten på Science Park Gotland drivs som en ideell förening vars medlemmar utgörs av Region Gotland, Almi Företagspartner Gotland och Uppsala universitet. Verksamheten som är tillgänglig för alla på Gotland bedrivs i lokaler hos Uppsala universitet Campus Gotland nere i Visby hamn nära Almedalen.