september
20

Inspiration, kunskap och samverkan – så får vi Gotland att ställa om!

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Evenemangsbild omslag
Gotland ställer om
Hållbart
För att ge mer kraft åt ”Gotland ställer om” behövs mer aktiviteter och mer samverkan. Vi bjuder därför in till en träff för inspiration och kunskapshöjning, diskussioner kring aktiviteter, samordning och samverkan.
Folkbildningskampanjen ”Gotland ställer om” har varit igång i två år och 50 olika aktörer har valt att ställa sig bakom kampanjen. Ett flertal åtgärder har genomförts för att höja kunskapen om energi- och klimatfrågor, både inom organisationer och för allmänheten. Men ännu har Gotland en lång väg kvar att gå till klimatneutralitet 2040 – och här vill vi bidra!

Därför anordnar vi under året fyra olika tillfällen för diskussioner, erfarenhetsutbyte, samordning och samverkan. Under årets tredje träff fördjupar vi oss kort i temat klimatanpassning.

Vi bjuder på fika.

Program – tema klimatanpassning
 • Introduktion
 • Tema: Klimatanpassning
  Hur påverkas Gotland av klimatförändringar? Vem ansvarar för att klimatanpassa? Vad gör Region Gotland och länsstyrelsen för att klimatanpassa? Vad kan andra aktörer göra?
  Medverkande:

  Nathalie Ahlstedt-Mantel, verksamhetsutvecklare, Region Gotland
  Max Sundberg-Wallman, planarkitekt, Region Gotland
  Elin Sander, samordnare klimatanpassning, länsstyrelsen
 • Laget runt – aktiviteter och idéer framåt, samverkansbehov?
 • Sammanfattning och avslut
Tillfällen
Anmäl dig här
logotyp

Övrig information

Eventet arrangeras av