Spara vatten!

Fritid och föreningar Norra Gotland
Aktivitetsbild
Förening
Gotland ställer om
Hållbart
I samverkan med Aqvify AB har Vattenakademin nu möjlighet att under perioden 2023-04-01 - 2023-12-31 kunna erbjuda våra medlemmar rabatt hos Aqvify, vid beställning av Aqvify-mätutrustning. Vattenakademin erbjuder rådgivning gällande t ex vattenprojekt och våra medlemmar får ökad kunskap om vatten.
Aqvify-produkten är konsumentvänlig och relativt enkel att installera. Den fungerar lika väl för borrade som för grävda brunnar. Det som är särskilt intressant är att mätutrustningen levererar två värden. Det ena värdet avser uttag ur brunn och det andra värdet avser grundvattennivån i anslutning till brunnen. För brunnsägare är båda dessa värden väsentliga att ha koll på så att konsumtionen kan anpassas till grundvattennivån när den är som lägst.

För mer information om produkten: https://aqvify.com

logotyp

Övrig information

Aktiviteten arrangeras av