Spara vatten! NYTT AVTAL med Aqvify AB

Fritid och föreningar Norra Gotland
Aktivitetsbild
Förening
Gotland ställer om
Hållbart
Med det nya avtalet kan fler få rabatt för mätutrustning till brunn. Rabatten 500 kr gäller även för medlemmar i andra föreningar, när föreningen blir medlem i Vattenakademin. MEDLEMSKAP/FÖRENING: Årsavgift: 200 + Insats: 100 = 300 kr Insatsen är aktuell endast vid inträde
Aqvify-produkten är konsumentvänlig och relativt enkel att installera. Den fungerar lika väl för borrade som för grävda brunnar. Det som är särskilt intressant är att mätutrustningen levererar två värden. Det ena värdet avser uttag ur brunn och det andra värdet avser grundvattennivån i anslutning till brunnen. För brunnsägare är båda dessa värden väsentliga att ha koll på så att konsumtionen kan anpassas till grundvattennivån när den är som lägst.

För mer information om produkten: https://aqvify.com

logotyp

Övrig information

Aktiviteten arrangeras av